Βασίλης Φραντζολάς Δοκιμαστής & Σύμβουλος
Ποιότητος Ελαιολάδου
M. Sc. Food Policy, City University London

Έναρξη συνεργασίας με το πανεπιστήμιο JAEN της Ισπανίας

Τα Oliveoilseminars.com ανακοίνωσαν την έναρξη συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Jaen, που βρίσκεται στην καρδιά της ελαιοπαραγωγικής νότιας Ισπανίας, ένα διεθνώς γνωστό κέντρο γνώσης για το ελαιόλαδο. Η συνεργασία ξεκινά με την χορηγία μιάς τετράμηνης υποτροφίας από τα Oliveoilseminars.com, (Σεπτ. 2017 – Δεκ. 2017), στον τομέα της Οργανοληπτικής αξιολόγησης. Λεπτομέρειες υπάρχουν στην Προκήρυξη της χορηγίας.

Τα Oliveoilseminars.com, αρχίζοντας από το 2017 θα μεταφέρουν τμήμα των εισπράξεων από τα σεμινάρια ελαιολάδου, στην δωρεάν παροχή εκπαίδευσης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, νέων ανθρώπων, οι οποίοι έχουν την αποδεδειγμένη διάθεση να ασχοληθούν με το Ελληνικό ελαιόλαδο. Το επόμενο διάστημα θα ανακοινωθεί νέα υποτροφία στην Εκπαίδευση για την Πιστοποίηση Δοκιμαστών Ελαιολάδου στην Ελλάδα, σε μιά προσπάθεια δημιουργίας νέων, στελεχών με περισσότερες γνώσεις.