Βασίλης Φραντζολάς Δοκιμαστής & Σύμβουλος
Ποιότητος Ελαιολάδου
M. Sc. Food Policy, City University London

Ανακοίνωση Αποτελέσματος Επιλογής Υποψηφίου για την Υποτροφία στο Πανεπιστήμιο JAEN της Ισπανίας

Η επιτροπή Υποτροφιών των OliveOilSeminars.com, η οποία αποτελείται από τους κκ. Διαμαντή Νικολάου – στέλεχος μεγάλων επιχειρήσεων, Απόστολο Ιωαννίδη – δοκιμαστή ελαιολάδου και Βασίλη Φραντζολά – σύμβουλο ποιότητος ελαιολάδου, αποφάσισε ομόφωνα τα εξής.

Αφού εξέτασε με προσοχή τους  φακέλους υποψηφίων που υπεβλήθησαν,  προέβη αρχικά σε προεπιλογή τριών υποψηφίων, οι οποίοι συγκέντρωναν τα περισσότερα προσόντα, κρίνοντας κυρίως την τυχόν προηγούμενη ενασχόληση τους με την οργανοληπτική αξιολόγηση ελαιολάδων, τις σπουδές, την εμπειρία και την εν γένει εντύπωση που σχηματίστηκε από το βιογραφικό.

Στην συνέχεια έγιναν συνεντεύξεις μέσω skype, και από τα γενικότερα στοιχεία που η Επιτροπή είχε στην διάθεσή της, αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

Απονέμει την υποτροφία στο Πανεπιστήμιο Jaen για 4μηνες σπουδές, για απόκτηση του τίτλου «Expert Diploma in the organoleptic assessment of virgin olive oils», στην Κα Ειρήνη Κοκολάκη, κάτοικο Θεσσαλονίκης, πιστοποιημένη Δοκιμαστή Ελαιολάδου, ΟΝΑΟΟ και OOS.
Tην επιλογή ως αναπληρώτριας υποψήφιας, για αποστολή στο Πανεπιστήμιο Jaen, σε περίπτωση κωλύματος μετάβασης της ανωτέρω επιλεχθείσης, την Κα Κωνσταντίνα Μπουγιέση, κάτοικο Αυλώνα Αττικής.

 

Συγχαίρουμε όλους για το ενδιαφέρον τους και ιδιαίτερα την Κα Ειρήνη Κοκολάκη, γιατί χάρις στην αφοσίωση της στην οργανοληπτική αξιολόγηση, την εκπαίδευση της στην Ιταλία στον ΟΝΑΟΟ, την πρόσφατη απόκτηση Βεβαίωση Εκπαίδευσης Δοκιμαστή Ελαιολάδου, και την εν γένει παιδεία της στον χώρο του ελαιολάδου, κέρδισε επάξια την υποτροφία των σεμιναρίων Oliveoilseminars.com.

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι μόνο μέσα από την παροχή γνώσεων υψηλού επιπέδου είναι δυνατόν στα επόμενα χρόνια, να κερδίσει το Ελληνικό ελαιόλαδο στον παγκόσμιο χάρτη την θέση που πρέπει να έχει.