Βασίλης Φραντζολάς Δοκιμαστής & Σύμβουλος
Ποιότητος Ελαιολάδου
M. Sc. Food Policy, City University London

Πραγματοποιήθηκε το 1ο 8ωρο Σεμινάριο Σύγχρονων Λιπάνσεων για συμβατικούς και βιολογικούς ελαιώνες

To 1ο ολοκληρωμένο, 8ωρο Σεμινάριο Λιπάνσεων,συμβατικών και βιολογικών ελαιώνων έγινε χθες Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017.

Οι δύο, εξαιρετικοί εισηγητές, γεωπόνοι κκ Κώστας Κωστόπουλος και Βασίλης Μουσελίμης, με πολύ υψηλή θεωρητική κατάρτιση και μεγάλη εμπειρία σε θέματα βελτίωσης παραγωγικότητας των ελαιώνων, απάντησαν σε πολλές απορίες  επισημαίνοντας τα συνήθη λάθη τα οποία οδηγούν σε αύξηση του κόστους των λιπάνσεων και μείωση της παραγωγής. Μεγάλη έμφαση δόθηκε στον ρόλο που έχει η γονιμότητα του εδάφους και στην συνέχεια συζητήθηκαν οι περιπτώσεις προσθήκης χημικών λιπασμάτων. Τονίστηκε ο κρίσιμος ρόλος που διαδραματίζει η προσθήκη στο έδαφος αλλά και στα νεοφυτευόμενα δενδρύλια οργανισμών οι οποίοι προέρχονται από την φύση, όπως είναι τα μυκόρριζα, τα ριχόδερμα, κ.α.