Βασίλης Φραντζολάς Δοκιμαστής & Σύμβουλος
Ποιότητος Ελαιολάδου
M. Sc. Food Policy, City University London

Γεώργιος Δαουτόπουλος

Ο Γεώργιος Δαουτόπουλος γεννήθηκε στην Έδεσσα από πατέρα Καστοριανό και μάνα από τις αλησμόνητες πατρίδες της Μικράς Ασίας (Ικόνιο Καππαδοκίας). Είναι πτυχιούχος Γεωπονίας του ΑΠΘ και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπι-στημίου Μακεδονίας. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στους κλάδους της Αγροτικής Κοινωνιολογίας και Ανάπτυξης στις ΗΠΑ.


Έχει εκδώσει βιβλία που χρησιμοποιούνται σε πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 70 επιστημονικά άρθρα και μελέτες στα Ελληνικά και Αγγλικά και έχει κάνει εισηγήσεις σε επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Αρθρογραφεί σε ποικίλα βήματα και έχει δημιουργήσει ιστοσελίδες στο διαδίκτυο γιατί πιστεύει ότι ο επιστήμονας οφείλει να ενημερώνει το κοινωνικό σύνολο και να επιστρέφει σε αυτό τις όποιες γνώσεις και εμπειρίες απέσπασε για μια οικονομική και κοινωνική άρθρωση πιο συμβατή με τη μακροχρόνια ευημερία του αν-θρώπινου γένους.

Έχει διατελέσει επισκέπτης καθηγητής σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Η τελευταία ενασχόλησή του αγκαλιάζει με έρευνα, διαλέξεις και αρθρογραφία τα θέματα της Αειφορικής Γεωργίας και της εισαγωγής νέων δυναμικών καλλιεργειών και νέων τεχνολογιών στη Γεωργία (Ζεόλιθος, Μυκόρριζες, Ωφέλιμοι Μικροοργανισμοί, Βιο-άνθρακας).