Βασίλης Φραντζολάς Δοκιμαστής & Σύμβουλος
Ποιότητος Ελαιολάδου
M. Sc. Food Policy, City University London

Μαθαίνουμε για την ποιότητα του ελαιολάδου – Συνέντευξη του Βασίλη Φραντζολά στην Αυστριακή εταιρεία Αiolos

Δείτε την συνέντευξη μέρος Α εδώ : https://youtu.be/KieSknTX0XY 

Δείτε την συνέντευξη μέρος Β εδώ : https://youtu.be/B4hbCl6zO44