Βασίλης Φραντζολάς Δοκιμαστής & Σύμβουλος
Ποιότητος Ελαιολάδου
M. Sc. Food Policy, City University London

Συνέντευξη για την ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας του Ελληνικού ελαιολάδου – Κυριακάτικη Δημοκρατία

Στην συνέντευξη που ακολουθεί της 3ης Δεκεμβρίου 2017,  στην εφημερίδα Κυριακάτικη Δημοκρατία, γίνεται εκτενής αναφορά στην ελαϊκή πολιτική προς το ποιοτικό ελαιόλαδο και όχι προς το ελαιόλαδο χαμηλών τιμών, όπως προσπαθούν δυστυχώς, εδώ και χρόνια να πετύχουν, διάφορα συμφέροντα. Ο δρόμος για το Ελληνικό ελαιόλαδο είναι ένας και μοναδικός: αναβάθμιση της ποιότητος του μέσα από την παροχή Παιδείας και διεξαγωγής Ερευνας.