Βασίλης Φραντζολάς Δοκιμαστής & Σύμβουλος
Ποιότητος Ελαιολάδου
M. Sc. Food Policy, City University London

Εμειναν λίγες θέσεις για τον Β’ Κύκλο (21.10.2017)

Υπάρχουν λίγες διαθέσιμες θέσεις για το σεμινάριο του Κύκλου Β’ (Εξαγωγές – Οργανοληπτική αξιολόγηση) της  21ης Οκτωβρίου 2017.