Βασίλης Φραντζολάς Δοκιμαστής & Σύμβουλος
Ποιότητος Ελαιολάδου
M. Sc. Food Policy, City University London

Κώστας Κωστόπουλος

Γεωπόνος, απόφοιτος Αριστοτέλειου Π.Θ. – M.Sc. Cranfield Institute of Technology, England.
Επαγγελματική εμπειρία στον τομέα φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων και λιπασμάτων. Καλλιεργητής ελαιοδέντρων στον νομό Αχαίας.

Διατέλεσε στέλεχος σε πολυεθνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των γεωργικών εφοδίων, μεταξύ άλλων στην Shell chemicals, American Cyanamide, Agrevo και Yara.