ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΕ ΤΟ ΜΕ 35 €

περιεχόμενα του βιβλίου

*****************************************************************************************

       ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΣΚΑΝΗΣ (ΙΤΑΛΙΑ)

Τα Oliveoilseminars.com μετέφρασαν και διαθέτουν στους ελαιοπαραγωγούς τον πλήρη Οδηγό (12/2021) για την αντιμετώπιση του δάκου με συνδυασμό μεθόδων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας (Ο.Φ.) .

ΤΟΣΚΑΝΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ Difesa integrata olivo 28.12.21 R

Από εδώ μπορεί κάποιος να διαπιστώσει αμέσως ότι οι επαναλαμβανόμενοι δολωματικοι ψεκασμοί (“προληπτική μέθοδος”) που εφαρμόζονται από τις ΔΑΟΚ με χημικά φυτοφάρμακα είναι μία λάθος  τακτική επειδή σύμφωνα με τις αρχές της Ο.Φ.

Α. είναι υποχρεωτική η εφαρμογή διαφορετικών  μεθόδων αντιμετώπισης με έμφαση αρχικά στην χρήση μη χημικών μεθόδων σε συνδυασμό ή εναλλακτικά, και στη συνέχεια αν απαιτηθεί, η χρήση χημικών μεθόδων (π.χ. δολωματικός ψεκασμός ή καλύψεως) σε συνδυασμό με μη χημικές μεθόδους (π.χ. καολίνης, μαζική παγίδευση).

Β. Για την λήψη απόφασης σχετικά με την χρήση χημικών μέσων απαιτείται η δειγματοληψία καρπών πέραν των δακοσυλλήψεων, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη το μέγιστο ανεκτό όριο βλάβης των καρπών.

 

Νέα & Ανακοινώσεις

ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ -ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΣΚΑΝΗΣ (ΙΤΑΛΙΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνουμε για την ποιότητα του ελαιολάδου – Συνέντευξη του Βασίλη Φραντζολά στην Αυστριακή εταιρεία Αiolos

Διαβάστε περισσότερα
Διαβάστε περισσότερα