Βασίλης Φραντζολάς Δοκιμαστής & Σύμβουλος
Ποιότητος Ελαιολάδου
M. Sc. Food Policy, City University London

Κώστας Χαρτζουλάκης

Γεωπόνος – Ερευνητής, πρώην διευθυντής του Ινστιτούτου Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων, με μεγάλη εμπειρία για τις απαιτήσεις σε νερό και τα συστήματα άρδευσης των καλλιεργειών, τις σχέσεις εδάφους-φυτού-νερού, τη χρήση των χαμηλής ποιότητας υδάτων (αλατούχα και επεξεργασμένα) για άρδευση και τη βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων στη γεωργία.


Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 58 ερευνητικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά SCI, περίπου 160 δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων και επιστημονικών συναντήσεων και 16 άρθρα ανασκόπησης με περισσότερα από 2800 ετεροαναφορές. Έχει συμμετάσχει σε 32 ανταγωνιστικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς οργανισμούς, το ΔΣΕ και την Ε.Ε. Είναι επίσης κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, και προσκεκλημένος ομιλητής σε πολλά εθνικά και διεθνή συνέδρια. Τα τελευταία 5 χρόνια είναι σύμβουλος σε θέματα άρδευσης και ελαιοκομίας στην Κίνα, Πακιστάν, Ιορδανία, Ιράν, Αίγυπτο, κλπ.