Βασίλης Φραντζολάς Δοκιμαστής & Σύμβουλος
Ποιότητος Ελαιολάδου
M. Sc. Food Policy, City University London

Franco Fiamani

Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Γεωργίας, Τροφίμων και Περιβαλλοντικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Περούτζια, Ιταλία. Από το 1995 μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιήσει μαθήματα σχετικά με την καλλιέργεια των δέντρων και την καλλιέργεια ελιάς τόσο στο Πανεπιστήμιο της Περούτζια όσο και στο Πανεπιστήμιο της Μάλτας.


Έχει πραγματοποιήσει έντονη ερευνητική δραστηριότητα σχετικά με: τον χαρακτηρισμό / αξιολόγηση των ελαιώνων εθνικού, διεθνούς και τοπικού ενδιαφέροντος., την βιολογία των ανθέων και των φρούτων, φυσιολογία, ωρίμανση φρούτων, καλλιέργεια, κλάδεμα, άρδευση, διαχείριση του εδάφους, μηχανική συγκομιδή και ποιότητα ελαιολάδου, πρότυπα καλλιέργειας διαφορετικών ειδών φρούτων, συμπεριλαμβανομένης της ελιάς. Έχει εργαστεί ως εμπειρογνώμονας / σύμβουλος σε πολλές χώρες στον τομέα διεθνών σχεδίων που αφορούν την καλλιέργεια ελιάς: Αλβανία, Αλγερία, Κροατία, Αίγυπτος, Ερυθραία, Ελλάδα, Κουβέιτ, Λίβανος, Συρία, Τυνησία. Διεξήγαγε έρευνα για τη φυσιολογία / βιοχημεία των φρούτων στο Πανεπιστήμιο του Sheffield (Ηνωμένο Βασίλειο), παρουσίασε τα αποτελέσματα της έρευνάς του σε διάφορα εθνικά και διεθνή συνέδρια. Είναι πρόεδρος / μέλος πολυάριθμων επιστημονικών επιτροπών εθνικών και διεθνών διασκέψεων, ιδίως για την καλλιέργεια ελιάς. Είναι συγγραφέας περισσότερων από 260 άρθρων, πολλά εκ των οποίων έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή περιοδικά. Έχει πραγματοποιήσει διαλέξεις και σεμινάρια σε πολλά μαθήματα επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης, στην Ιταλία και στο εξωτερικό, σχετικά με την καλλιέργεια ελιάς. Είναι δοκιμαστής ελαιολάδου, ενώ από το 2011 είναι Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής του Ιταλικού Εθνικού Πρωταθλήματος Κλαδέματος της Ελιάς. Είναι μέλος της Εθνικής Ακαδημίας Ελιάς και Ελαιολάδου στην Ιταλία, όπου από το 2010 είναι μέλος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου και Γραμματέας του.