Βασίλης Φραντζολάς Δοκιμαστής & Σύμβουλος
Ποιότητος Ελαιολάδου
M. Sc. Food Policy, City University London

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Με λίγα λόγια…

Η ομάδα των συνεργατών των Oliveoilseminars.com, υπό τον Βασίλη Φραντζολά και τον Μανώλη Σαλιβαρά – Επιστημονικό υπεύθυνο των σεμιναρίων, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εταιρείες ή παραγωγούς οι οποίοι ενδιαφέρονται να βελτιώσουν την απόδοση των ελαιώνων τους και την ποιότητα του ελαιολάδου το οποίο παράγουν.

Για την βελτίωση της απόδοσης των ελαιώνων, η συμβουλευτική καλύπτει κυρίως θέματα βελτίωσης του εδάφους και των θρεπτικών συστατικών του, σε συνάρτηση με την ποσότητα και ποιότητα των καρπών.  Ειδικευμένοι γεωπόνοι, μόνιμοι συνεργάτες των σεμιναρίων, παρακολουθούν ελαιώνες συμβατικής ή και βιολογικής γεωργίας, καθοδηγώντας τους παραγωγούς σε όλα τα βήματα που απαιτούνται.

Για την βελτίωση των συνθηκών ελαιοποίησης, ο Βασίλης Φραντζολάς επισκέπτεται αρχικά το ελαιοτριβείο και συντάσσει έκθεση παρατηρήσεων οι οποίες μπορεί να αφορούν τους εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους του ελαιοτριβείου. Οι προτάσεις καλύπτουν α. βελτιώσεις στην υπάρχουσα εγκατάσταση, β. τροποποιήσεις μηχανημάτων και διαδικασιών.

Για την βελτίωση της ποιότητος του παραγομένου ελαιολάδου, ο επιστημονικός υπεύθυνος των Oliveoilseminars.com, χημικός κ. Μανώλης Σαλιβαράς, προτείνει κατάλληλο πρόγραμμα λήψης δειγμάτων ελαιολάδου από διάφορες παρτίδες, διαφορετικών σταδίων, με σκοπό την οργανοληπτική και χημική αξιολόγηση τους. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται σε μεγάλο βαθμό η ποιότητα και ομοιογένεια των ελαιολάδων τα οποία τυποποιούνται και αποφεύγονται προβλήματα με την κυκλοφορία ελαιολάδων τα οποία δεν συμβαδίζουν με τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά τα οποία αναμένει ο καταναλωτής από την συγκεκριμένη ετικέτα , τομέας στον οποίο υπάρχει τεράστιο κενό στην Ελλάδα.