Βασίλης Φραντζολάς Δοκιμαστής & Σύμβουλος
Ποιότητος Ελαιολάδου
M. Sc. Food Policy, City University London

Σεμινάρια Δοκιμαστών Ελαιολάδου – Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση Π.Σ.Ε.Δ.Ε.

Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Δοκιμαστών Ελαιολάδου (Π.Σ.Ε.Δ.Ε.)

Το Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Δοκιμαστών Ελαιολάδου (ΠΣΕΔΕ) είναι ένα μοναδικό, διεθνώς,  πρόγραμμα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης Δοκιμαστών και απευθύνεται μόνο σε ήδη Πιστοποιημένους Δοκιμαστές Ελαιολάδου. Σκοπεύει στην διατήρηση, κατά το δυνατόν, του αποκτηθέντος υψηλού επιπέδου οσφραντογευστικών ικανοτήτων, οι οποίες χωρίς περαιτέρω εξάσκηση, ελαττώνονται με την πάροδο του χρόνου, αν δεν υπάρχει συνεχής εξάσκηση.

Μέσω του προγράμματος ΠΣΕΔΕ τα επί πλέον οφέλη που αποκομίζουν οι Δοκιμαστές είναι:

  • δημιουργείται ένας ουσιαστικός, όχι τυπικός, μηχανισμός ανανέωσης της παράτασης ισχύος των Πιστοποιητικών Δοκιμαστών Ελαιολάδου, προσδίδοντας επί πλέον κύρος σε αυτά, και
  • δίδεται η δυνατότητα στους μετέχοντες Δοκιμαστές να αποκτήσουν μελλοντικά, εντός τριετίας,  την επόμενη βαθμίδα Πιστοποίησης, το “Πιστοποιητικό Επαγγελματία Δοκιμαστή Ελαιολάδου”, σε  αναγνώριση του υψηλού επιπέδου της οργανοληπτικής τους ικανότητος, όπως περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 10 του Κανονισμού Λειτουργίας.

 

Περιγραφή του Π.Σ.Ε.Δ.Ε

Οι πιστοποιημένοι Δοκιμαστές οι οποίοι μετέχουν στο πρόγραμμα ΠΣΕΔΕ, λαμβάνουν ανά μήνα με κούριερ, από 6 δείγματα ελαιολάδων, περιεκτικότητος 25 ml έκαστο (60 δείγματα συνολικά τον χρόνο). Τα δείγματα επιλέγονται από το MultichromLab και αποστέλλονται μέσα σε γυάλινα σφραγισμένα φιαλίδια, σε ειδική χάρτινη ανθεκτική συσκευασία. Οι δοκιμαστές προβαίνουν κατά βούληση, σε οργανοληπτική αξιολόγηση των δειγμάτων. Μέσω μιας ειδικά σχεδιασμένης για τις ανάγκες των δοκιμών Π.Σ.Ε.Δ.Ε. εφαρμογής στο Internet, οι Δοκιμαστές αξιολογούν οργανοληπτικά τα δείγματα και ενημερώνουν μια βάση δεδομένων. Μέσω της εφαρμογής, κάθε Δοκιμαστής έχει την δυνατότητα να δει την απόκλιση της βαθμολογίας που έχει δώσει σε κάθε δείγμα σε σύγκριση με τις βαθμολογίες (αξιολογήσεις) που έχουν κάνει οι υπόλοιποι δοκιμαστές της ομάδος, για το ίδιο δείγμα, καθώς και την αξιολόγηση που έχει γίνει από το πάνελ του MultichromLab. Με τον μέθοδο αυτή, επιτυγχάνεται η αυτόματη έκδοση των αποτελεσμάτων μετά την συλλογή όλων των απαντήσεων, αφού η βάση δεδομένων ενημερώνεται, υπολογίζει τις διάμεσες τιμές και ενημερώνει ταυτόχρονα κάθε Δοκιμαστή.

Εφαρμογή Αξιολογήσεων Δειγμάτων Ελαιολάδου

Η εφαρμογή έχει σχεδιασθεί από τον Δοκιμαστή κ. Κώστα Μιλτ. Κουτράκη και είναι μία εφαρμογή Software as a Service (SaaS) που τρέχει στο www.oliveoiladdicts.gr. Οι Δοκιμαστές (και τα μέλη του Panel) με χρήση του προσωπικού κωδικού που διαθέτουν, ταυτοποιούνται από την εφαρμογή και εισέρχονται σε ένα ασφαλές περιβάλλον διαχείρισης αξιολογήσεων και δειγμάτων ελαιολάδου.

Πιστοποίηση Επαγγελματία Δοκιμαστή Ελαιολάδου

Μετά την απόκτηση της Πιστοποίησης Δοκιμαστή Ελαιολάδου, αν ο Δοκιμαστής  θελήσει να συνεχίσει την εκπαίδευση του  επί τρία (3) συνεχή χρόνια, σε προγράμματα Π.Σ.Ε.Δ.Ε. , θα λάβει από τα Oliveoilseminars.com την Πιστοποίηση της επόμενης βαθμίδος, “Επαγγελματία Δοκιμαστή ”, η οποία είναι σύμφωνη με τις διαδικασίες του διεθνούς οργανισμού Πιστοποιήσεων προγραμμάτων εκπαίδευσης Swissapproval.

Η επί 3 επί πλέον έτη προσήλωση των Δοκιμαστών Ελαιολάδου σε  επαναλαμβανόμενες οργανοληπτικές αξιολογήσεις, μετά από δοκιμές και ελέγχους άνω των 300 δειγμάτων του προγράμματος συνολικά, επιβραβεύεται με την Πιστοποίηση Επαγγελματία Δοκιμαστή. Η έννοια του «επαγγελματία» έχει ακριβώς αυτήν την οποία περιγράφει στο Λεξικό Νέας Ελληνικής Γλώσσας ο Γ. Μπαμπινιώτης, σελ. 642… «αυτός που κάνει σωστά τη δουλειά του, που εργάζεται σκληρά και μεθοδικά»…