Βασίλης Φραντζολάς Δοκιμαστής & Σύμβουλος
Ποιότητος Ελαιολάδου
M. Sc. Food Policy, City University London

Ανακοίνωση αποτελέσματος επιλογής υποψηφίου για την υποτροφία στο Πανεπιστήμιο Jaen στην Ισπανία.

Αναλυτική σχετική ανακοίνωση μπορείτε να διαβάσετε στην κεντρική στήλη, δεξιά.