Vasilios Frantzolas Olive Oil Taster &
Quality Consultant
M. Sc. Food Policy, City University London

Privacy Policy

1. Όταν γίνεται χρήση του ιστότοπου Oliveoilseminars.com ακόμα και για ανάγνωση ή ενημέρωση ή αναζήτηση προϊόντων στο e-shop, λαμβάνονται προσωπικά δεδομένα όπως η διεύθυνση IP και ο τύπος της συσκευής που χρησιμοποιήθηκε, χωρίς όμως αυτά τα στοιχεία να ταυτοποιούν τον χρήστη του ιστότοπου. Η διεύθυνση ΙΡ καθορίζεται από τον πάροχο της σύνδεσης δια της οποίας ο χρήστης / επισκέπτης αποκτά πρόσβαση στο διαδίκτυο και στη συνέχεια στο Oliveoilseminars.com. Η διεύθυνση ΙΡ κρατείται για τεχνικούς λόγους καθώς και για αντιμετώπιση θεμάτων που άπτονται της ασφάλειας των συστημάτων των σελίδων (server, database, δικτύου κτλ). Η διεύθυνση ΙΡ πρόσβασης του επισκέπτη/ χρήστη δύναται να γνωστοποιηθεί από το Oliveoilseminars.com μετά από αίτημα των αρμοδίων αστυνομικών ή δικαστικών ή άλλων Αρχών, τηρουμένης της νόμιμης προβλεπόμενης διαδικασίας.

2. Όταν υποβάλλεται αίτημα εγγραφής για την παρακολούθηση ενός σεμιναρίου, γίνονται γνωστά η διεύθυνση e-mail, ο αριθμός του κινητού, και σε άλλες περιπτώσεις (π.χ. για παραγγελία στο e-shop, αποστολή βιβλίου) καθώς και η διεύθυνση, στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την σύνταξη της παραγγελίας και της απόδειξης πληρωμής ή τιμολογίου πώλησης. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται για τη διασφάλιση του λογαριασμού του χρήστη καθώς και για την επικοινωνία μαζί τους, για θέματα που που τους αφορούν.

3. Είναι δυνατόν να γίνεται χρήση cookies στον ιστότοπο για την διαχείριση των περιόδων σύνδεσης, ώστε να αντικατοπτρίζονται οι ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντά των χρηστών του ιστότοπου. Σε καμμία περίπτωση δεν υπάρχει δυνατότητα για την εξακρίβωση της ταυτότητας των χρηστών. Υπάρχει δυνατότητα ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης ώστε να γίνει απόρριψη ορισμένων ή και όλων των cookies. Ορισμένες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης cookies και εάν γίνει επιλογή απόρριψης των cookies, αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.

4. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες που συλλέγονται επίσης στην περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να στείλει email ώστε να έρθει σε ηλεκτρονική επικοινωνία με τα OLiveoilseminars.com, προκειμένου να είναι δυνατή η άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με τα Oliveoilseminars.com, με σκοπό να παρέχονται στους χρήστες απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα σχετικά με την ελαιοκαλλιέργεια και την ελαιοποίηση, ή απαντήσεις και διευκρινήσεις σχετικά με την διενέργεια των σεμιναρίων, εκτάκτων σεμιναρίων ή εκδηλώσεων, εκδόσεις βιβλίων, κλπ.

5. Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο Πελάτης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.

6. Google Analytics – Σκοποί της επεξεργασίας δεδομένων:
Για τον σκοπό της διαμόρφωσης, σύμφωνα με τις ανάγκες και της συνεχούς βελτιστοποίησης της ιστοσελίδας μας, χρησιμοποιούμε βάσει του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Κανονισμός ΕΕ679/2016),άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) ΓΚΠΔ, την υπηρεσία διαδικτυακής ανάλυσης της Google Inc. («Google») Google Analytics, . Το έννομο συμφέρον μας προκύπτει από τους αναφερθέντες παραπάνω σκοπούς. Στο πλαίσιο αυτό δημιουργούνται «ψευδωνυμοποιημένα» προφίλ χρήσης και χρησιμοποιούνται cookies. Το cookie καταγράφει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας αυτής:
Α. τύπος /έκδοση φυλλομετρητή,
B. χρησιμοποιούμενο λειτουργικό σύστημα,
Γ. Referrer-URL (η προηγούμενη σελίδα που επισκεφτήκατε),
Δ. Hostname του υπολογιστή πρόσβασης (διεύθυνση IP),
Ε. ώρα αιτήματος διαμετακομιστή.

Οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της χρήσης των ιστοσελίδων μας, για τη σύνταξη εκθέσεων σχετικά με τις δραστηριότητες ιστοσελίδας και για την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών που συνδέονται με τη χρήση της ιστοσελίδας και του διαδικτύου για τους σκοπούς της έρευνας αγοράς και της διαμόρφωσης των εν λόγω ιστοσελίδων ανάλογα με τις ανάγκες. Οι διευθύνσεις IP καθίστανται ανώνυμες, ώστε να μην είναι δυνατή η αντιστοίχιση (λεγόμενο IP-masking).

7. Σε περίπτωση που ο χρήστης αλλάξει γνώμη, ανά πάσα στιγμή, μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή όλων των προσωπικών του δεδομένων (e mail, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση, κλπ) από τη βάση δεδομένων, αίτημα το οποίο τα Oliveoilseminars.com δεσμεύονται να ικανοποιήσουν άμεσα.

Κηφισιά, 25.05.2018

Oliveoilseminars.com