Βασίλης Φραντζολάς Δοκιμαστής & Σύμβουλος
Ποιότητος Ελαιολάδου
M. Sc. Food Policy, City University London

Maurizio Servili

Ο καθηγητής Maurizio Servili, αποφοίτησε από την σχολή Γεωργικών Επιστημών το 1986 από το Πανεπιστήμιο της Peruzia, στην Ιταλία.


Ο καθηγητής Servili ξεκίνησε την ακαδημαϊκή του καριέρα ως Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Γεωργίας του Πανεπιστημίου της Περούτζια (1990-1998). Αυτή τη στιγμή είναι Καθηγητής στη Σχολή Γεωπονίας του Πανεπιστημίου της Περούτζια. Η μεγάλη έρευνα περιλαμβάνει παρθένο ελαιόλαδο, κρασί και προϊόντα τομάτας. Τα σημαντικότερα πεδία ενδιαφέροντος:

The most important fields of interest has been reported below:

  1. μελέτη της σημασίας μερικών μικρών ενώσεων παρθένου ελαιολάδου όπως φαινόλες και πτητικές ενώσεις από αισθητηριακή και υγειοπροστατευτική άποψη
  2. Αξιολόγηση της αντιοξειδωτικής δραστηριότητας των φαινολικών αντιοξειδωτικών ουσιών του παρθένου ελαιολάδου
  3. Χαρακτηρισμός παρθένου ελαιολάδου από αγρονομικής και τεχνολογικής θεώρησης της παραγωγής
  4. Τεχνολογική καινοτομία στη διαδικασία μηχανικής εξαγωγής ελαιολάδου με στόχο τη βελτίωση της οργανοληπτικής και υγειοπροστατευτικής ποιότητας του ελαιολάδου και την αξιοποίηση των υποπροϊόντων της ελιάς, όπως ο κατσίγαρος και τα στερεά απόβλητα.

Ο καθηγητής Maurizio Servili έχει συντάξει περίπου 180 άρθρα (άρθρα και / ή παρουσιάσεις) που δημοσιεύονται σε διάφορα Iταλικά και διεθνή περιοδικά και συνέδρια.