Βασίλης Φραντζολάς Δοκιμαστής & Σύμβουλος
Ποιότητος Ελαιολάδου
M. Sc. Food Policy, City University London

Προκηρύχθηκαν 6 υποτροφίες για 2017 – 2018

Προκηρύχθηκαν από τα Oliveoilseminars.com έξη υποτροφίες για την περίοδο 2017 – 2018, οι οποίες αφορούν: Τέσσερεις (4) Υποτροφίες για Βασική Εκπαίδευση για το ελαιόλαδο (Α’ και Β’  Κύκλος – 18 ώρες), Μία (1) Υποτροφία διάρκειας 4 μηνών για εκπαίδευση ως Δοκιμαστής Ελαιολάδου και Μία (1) Υποτροφία για 4μηνη εκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο Jaen στην Ισπανία. Αναλυτικά όλες οι πληροφορίες στο κεντρικό μενού ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ.