Βασίλης Φραντζολάς Δοκιμαστής & Σύμβουλος
Ποιότητος Ελαιολάδου
M. Sc. Food Policy, City University London

Σύγχρονες Τεχνικές Ελαιοκομίας και Παραγωγής Ποιοτικού Ελαιολάδου (3η έκδοση)

35

376 σελίδες , 580 αναφορές ,
150 εικόνες 145 πίνακες και διαγράμματα

Περιγραφή

Το βιβλίο “Σύγχρονες Τεχνικές Ελαιοκομίας και Παραγωγής Ποιοτικού Ελαιολάδου” του Βασίλη Φραντζολά (Εκδόσεις Βασίλης Φραντζολάς) αποτελεί ένα απαραίτητο βοήθημα για ελαιοκαλλιεργητές, ελαιοπαραγωγούς, ελαιοτριβείς, φοιτητές και γεωπόνους.

Περιλαμβάνει μαζί Ελαιοκομία και Ελαιοποίηση, όπου μέσα από τις 376 σελίδες του και τις 295 έγχρωμες εικόνες, διαγράμματα και πίνακες περιγράφονται και αναλύονται τα πλέον σημαντικά θέματα που συνήθως απασχολούν τους επαγγελματίες του χώρου.

Η εμπειρία του Βασίλη Φραντζολά που προέρχεται από τα εκατοντάδες σεμινάρια ελαιοκομίας και παραγωγής ποιοτικού ελαιολάδου που έχει πραγματοποιήσει τα τελευταία 15 χρόνια μαζί και με τις δεκάδες επισκέψεις του σε ελαιοτριβεία και ελαιώνες στο εξωτερικό, αποτυπώνεται με τον καλύτερο τρόπο στις σελίδες του βιβλίου.

Θέματα όπως π.χ. το κλάδεμα της ελιάς, η άρδευση, η μηχανική συλλογή των καρπών, τα ένζυμα του καρπού, η συγκέντρωση ελαίου στον καρπό σε συσχέτιση με το χρώμα του, αναλυτικά όλα τα μηχανήματα του ελαιοτριβείου, το φιλτράρισμα, η συντήρηση του ελαιολάδου, η τυποποίηση και το HACCP, εκθέτονται για πρώτη φορά σε ένα Ελληνικό βιβλίο σε αυτό το βάθος.

Ένα βιβλίο υψηλού επιπέδου γραμμένο σε απλή, κατανοητή γλώσσα, εύκολο όμως για κάθε αναγνώστη.